Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Γεώργιος Γκάτζαρος του Σωτηρίου, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος. Kατέχει πτυχίο μηχανολόγου Μηχανικού από το ΕΜΠ. Είναι ο ιδρυτής της εταιρείας Gageo A.B.E.E. που συγχωνεύτηκε εντός του 2009 με την Plias Α.Β.Ε.Ε. Από το 2008 έως και το 2009 ήταν σύμβουλος βιομηχανοποίησης των Εταιρειών Plias και Gageo.


Μενέλαος Τασόπουλος του Αθανασίου, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος. Είναι κάτοχος τίτλων σπουδών PhD και ΜPhil in Engineering & Applied Science από το Yale University, έχει Master in Industrial Engineering & Management Science από το Columbia University και Master in Chemical Engineering από το Worcester Polytechnic Institute. Επίσης, κατέχει πτυχίο Χημικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Έχει πολυετή εμπειρία στο χώρο της βιομηχανίας, ως Γενικός Διευθυντής και Διευθύνων Σύμβουλος και ως Διευθυντής Private Equity σε εμπορική τράπεζα.

Μαίρη Ισκαλατιάν, κάτοικος Αθηνών,  Οικονομική Διευθύντρια, Εκτελεστικό Μέλος. Έχει MBA από το Πανεπιστήμιο Strathclyde Σκωτίας και είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Γεωργαλής  Χρήστος του Πέτρου κάτοικος Ν.Πεντέλης μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος. Κατέχει πτυχίο της Ανωτάτης Σχολής  Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.)  Έχει μακρόχρονη εμπειρία επί των οικονομικών θεμάτων στο χώρο της βιομηχανίας ως Οικονομικός Διευθυντής.

Δημήτριος Παπουτσάνης του Παναγιώτη, κάτοικος Κηφισιάς, μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος. Σπούδασε Business Management με ειδίκευση στο Marketing και Communications στο Adelphi University. Έχει εργαστεί στον κλάδο του marketing, των πωλήσεων και των αγορών μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας.

Γεώργιος Μηνούδης του Μιχαήλ, κάτοικος Αθηνών, μη εκτελεστικό μέλος. Δικηγόρος, απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Essex (LLB) και του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (LLM, London School of Economics and Political Science). Απασχολείται στη Δικηγορική Εταιρεία Καρατζά & Συνεργάτες από το 2000 και είναι εταίρος της από το 2004. Εξειδικεύεται στο εμπορικό και εταιρικό δίκαιο.

Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου είναι τριετής, λήγει την 28η Ιουνίου 2019 και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά από τη λήξη της θητείας του. 


Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά έχει την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε ζήτημα που αφορά την Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη εκτός από εκείνες που είτε από τον Νόμο, είτε από το Καταστατικό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των μετόχων.