Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου


19 Νοε
2010
Εισαγωγή μετοχών από Α.Μ.Κ. με καταβολή μετρητών
03 Νοε
2010
Μερική κάλυψη : Α.Μ.Κ. με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σύμφωνα με την απόφαση της 10/06/2010 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
08 Οκτ
2010
Ενημερωτικό Δελτίο Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2010
31 Αυγ
2010
Διάθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων Εξάμηνο 2010
26 Αυγ
2010
Διάθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων Εξαμήνου 2010 από Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2008
19 Μαϊ
2010
Έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της PLIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.1.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.)
29 Μαρ
2010
Διάθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων 2009
01 Φεβ
2010
Ανακοίνωση για αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών με συνένωση μετοχών (Reverse Split) και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών.