Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου


19 Δεκ
2008
Εισαγωγή μετοχών από Α.Μ.Κ. με καταβολή μετρητών
17 Δεκ
2008
Ανακοίνωση πιστοποποίησης καταβολής ποσού Α.Μ.Κ. και σχετικής προσαρμογής Καταστατικού
12 Δεκ
2008
Συμπλήρωμα Ενημερωτικού Δελτίου Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2008
11 Δεκ
2008
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
01 Δεκ
2008
Ανακοίνωση Κάλυψης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
21 Νοε
2008
Ανακοίνωση Ποσοστού Κάλυψης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου από την Ασκηση Δικαιωμάτων Προτίμησης 21.11.2008
24 Οκτ
2008
ΑΜΚ με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων
24 Οκτ
2008
Ενημερωτικό Δελτίο Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2008
24 Οκτ
2008
Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 5ης Αυγούστου 2008
24 Οκτ
2008
Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 5ης Αυγούστου 2008.
12 Ιουν
2008
PLIAS: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΤΡΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ